Registreerimisvorm

Sisesta kohtade arv. Hinnale lisandub KM. *
Sisesta kohtade arv. Hinnale lisandub KM. *
Hinnale lisandub KM. *
Kinnitan, et olen Osalemistingimustega tutvunud ja nõustun nendega.

Registreerimise algus 18.10.2021

Pärnu jõuluküla

Kaupleja info

Pärnu jõuluküla

Osalemistingimused

Pärnu jõuluküla

Registreerimisvorm

Jõuluturu kontaktid ja lisainfo

Aet Parve

+3725128141

aet.parve@gmail.com

Osalemistingimused

Pärnu Jõuluküla 2021 osalemistingimused

• Kauplemiskoha taotlemiseks tuleb täita registreerimisvorm Pärnu Jõuluküla kodulehel.

• Registreerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta turul. Kuna kauplemiskohtade arv on piiratud, võtab korraldaja endale õiguse valida turul osalevad kauplejad. Kauplemiskoha kinnitamisest või mittekinnitamisest annab korraldaja teada e-kirja teel ühe nädala jooksul alates registreerimisvormi esitamisest. Kauplemiskoha tagab
tähtajaks tasutud arve.

• Kaubelda võib ainult nende toodetega, mis on registreerimisvormis märgitud.

• Kaupleja võib seada kauplemiskohale reklaami kaupleva firma või isikunimega. Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad visuaalid tuleb varjata. Reklaam ei tohi varjata teisi kauplemiskohti ega segada turul osalejaid.

• Kauplemiskoha muutmine ilma korraldaja loata ei ole lubatud.

• Kaupleja peab ise omama kõike vajalikku oma kauba eksponeerimiseks ja müümiseks. Müügikoha kinnitamisel tuleb arvestada ilmaoludega ning vajadusel kasutada lisaraskust. Iga kaupleja vastutab müügikoha ebapiisavast kinnitamisest tulenevate kahjude eest ise. Kauplejal ei ole lubatud paigutada kaupa oma kauplemiskohast väljapoole.

• Turu lahtiolekuaegadel saab kaupa juurde tuua ainult käsitsi. Autod peavad olema teisaldatud turu territooriumilt vähemalt 1 tund enne turu avamist. Nädalavahetusel on Pärnus parkimine TASUTA. Pärnu parkimisinfo on siin.

• Kauplemiskoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb eelnevalt kokku leppida korraldajatega.

• Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.

• Kaupleja on kohustatud kauplema oma kauplemiskohas mõlemal turu toimumise päeval kell 12:00 – 18:00. Võimalikud erisused tuleb kooskõlastada korraldajaga.

• Öösel on turu territooriumil valve tagamaks turvalisust ja heakorda. Korraldaja ei võta endale vastutust kauplejate varade eest, seega soovitame ööseks kauba ära viia.

• Turuala üldkoristuse tagab korraldaja. Kauplemiskoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.

• Turu toimumisaeg on 18. detsember kell 12:00 – 18:00 (soovi korral on lubatud kaubelda kauem) ja 19. detsember kell 12:00 – 18:00.

• Toidukaubaga kauplejatel tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.

• Kaupleja peab omama kõiki kaubandustegevuseks vajalikke lube ning täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid. Kaupleja vastutab õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

• Turu korraldajatel on õigus kõrvaldada turualalt kaupleja, kes rikub avalikku korda ja turu osalemistingimusi (sh registreerimisvormis mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul osalemistasu ja ei hüvita turul osalemisega seotud kulutusi.

Pretensioonidest tuleb korraldajale koheselt teada anda. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

• Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel turul osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva ENNE TURU algust 50% kauplemiskoha eest tasutud summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.

Pärnu jõuluküla

Kaupleja info

Pärnu jõuluküla

Osalemistingimused

Pärnu jõuluküla

Registreerimisvorm

Jõuluturu kontaktid ja lisainfo

Aet Parve

+3725128141

aet.parve@gmail.com

Kaupleja info

Pärnu Jõuluküla kauplejate registreerimine toimub 18. oktoober – 1. detsember 2021.a.

 • Ootame kauplema omavalmistatud käsitööga, jõuluaega sobivate toodetega ja väiketootjaid kohaliku toiduga.

 • Kauplemiskoha taotlemiseks tuleb kauplejal:
  – täita ja õigeaegselt esitada Pärnu Jõuluküla kodulehelt leitav registreerimisvorm (esitamine ei taga kauplejale kauplemiskohta ega müügiõigust festivalil)
  – tutvuda ja nõustuda osalemistingimustega.

 • Kauplemiskoha kinnitamisest või mittekinnitamisest annab korraldaja teada e-kirja teel ühe nädala jooksul alates registreerimisvormi esitamisest. Kui nimetatud aja jooksul vastust ei ole tulnud, palun andke sellest korraldajale teada (tõenäoliselt ei ole registreerimisvorm korraldajani jõudnud).

 • Kuna kauplemiskohtade arv on piiratud, võtab korraldaja endale õiguse valida turul osalevad kauplejad.    

 • Korraldaja jätab enesele õiguse muudatusteks seoses vajadusega tagada osalejate ohutus. Hetkel kehtivate piirangute info on siin.

  Sündmuse ärajäämisel sissemaksed tagastatakse.

Pärnu jõuluküla

Kaupleja info

Pärnu jõuluküla

Osalemistingimused

Pärnu jõuluküla

Registreerimisvorm

Jõuluturu kontaktid ja lisainfo

Aet Parve

+3725128141

aet.parve@gmail.com

Jõuluturg

Pärnu jõuluküla - Jõuluturg

Kauplejate registreerimine toimub 1.oktoober  kuni 1. detsember 2021
Ootame kauplema omavalmistatud käsitööga, jõuluaega sobivate toodetega ja väiketootjaid kohaliku toiduga.

Turu toimumisaeg on 17. ja 18. detsember 2022 ajavahemikul 12:00 – 18:00. 

PÄRNU JÕULUTURU AMETLIK MAJUTUSPARTNER ON PÄRNU HOTELL
Kauplejatel ja jõuluturu külalistel on Pärnu Hotellis ö
öbimine ajavahemikul 16. – 19. detsember ERIHINNAGA!
NB! Kasuta salasõnaga “Jõuluturg” *Hinnas sisaldub: majutus, hommikusöök, interneti ühendus ning parkimine hotelli parklas 

Jõuluturu kontaktid ja lisainfo

Aet Parve

+3725128141

aet.parve@gmail.com