Osalemistingimused

Pärnu Jõuluküla 2020 osalemistingimused

• Kauplemiskoha taotlemiseks tuleb täita registreerimisvorm Pärnu Jõuluküla kodulehel.
• Registreerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta turul. Kuna kauplemiskohtade arv on piiratud, võtab korraldaja endale õiguse valida turul osalevad kauplejad. Kauplemiskoha kinnitamisest või mittekinnitamisest annab korraldaja teada e-kirja teel ühe nädala jooksul alates registreerimisvormi esitamisest. Kauplemiskoha tagab tähtajaks tasutud arve.
• Kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille korraldajad annavad igale kinnitatud kauplemiskohaga kauplejale.
• Kaupleja võib seada kauplemiskohale reklaami kaupleva firma või isikunimega. Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad visuaalid tuleb varjata. Kauplemistelk peab olema valget värvi.
• Reklaam ei tohi varjata teisi kauplemiskohti ega segada turul osalejaid.
• Kauplemiskoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb eelnevalt kokku leppida korraldajatega.
• Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.
• Kaupleja on kohustatud kauplema oma kauplemiskohas mõlemal turu toimumise päeval. Võimalikud erisused tuleb kooskõlastada korraldajaga.
• Öösel on turu territooriumil valve tagamaks turvalisust ja heakorda. Korraldaja ei võta endale vastutust kauplejate varade eest, seega soovitame ööseks kauba ära viia.
• Turuala üldkoristuse tagab korraldaja. Kauplemiskoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.
• Turu toimumisaeg on 19. detsember kell 12:00 – 18:00 (soovi korral on lubatud kaubelda kauem) ja 20. detsember kell 12:00 – 18:00.
• Toidukaubaga kauplejatel tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.
• Kaupleja peab omama kõiki kaubandustegevuseks vajalikke lube ning täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid. Kaupleja vastutab õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
• Turu korraldajatel on õigus kõrvaldada turualalt kaupleja, kes rikub avalikku korda ja turu osalemistingimusi (sh registreerimisvormis mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul osalemistasu ja ei hüvita turul osalemisega seotud kulutusi.
• Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel turul osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne turu algust 50% kauplemiskoha eest tasutud summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.
Registreerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Pärnu Jõuluküla kaupleja osalemistingimustega.

Pärnu jõuluküla

Kaupleja info

Pärnu jõuluküla

Osalemistingimused

Pärnu jõuluküla

Registreerimisvorm

Jõuluturu kontaktid ja lisainfo

Aet Parve

+3725128141

aet.parve@gmail.com