Osalemistingimused

Pärnu Jõuluküla 2022 osalemistingimused

*Kauplemiskoha taotlemiseks tuleb täita registreerimisvorm Pärnu Jõuluküla kodulehel.
*Registreerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta turul. Kuna kauplemiskohtade arv on piiratud, võtab korraldaja endale õiguse valida turul osalevad kauplejad, võttes muuhulgas arvesse varasemat koostöökogemust. Kauplemiskoha kinnitamisest või mittekinnitamisest annab korraldaja teada e-kirja teel kahe nädala jooksul alates registreerimisvormi esitamisest. Kauplemiskoha tagab tähtajaks tasutud arve.
*Kaubelda võib ainult nende toodetega, mis on registreerimisvormis märgitud.
*Kaupleja võib seada kauplemiskohale reklaami kaupleva firma või isikunimega.
Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad visuaalid tuleb varjata. Reklaam ei tohi varjata teisi kauplemiskohti ega segada turul osalejaid.
*Kauplemiskoha muutmine ilma korraldaja loata ei ole lubatud.
*Kaupleja peab ise omama kõike vajalikku oma kauba eksponeerimiseks ja müümiseks. Müügikoha kinnitamisel tuleb arvestada ilmaoludega ning vajadusel kasutada lisaraskust. 16. detsembri õhtul peale kauplemisaja lõppu teostab korraldaja müügikoha kinnituste kontrolli ja vajadusel kutsub kaupleja puudusi likvideerima. Iga kaupleja vastutab müügikoha ebapiisavast kinnitamisest tulenevate kahjude eest ise.
Kauplejal ei ole lubatud paigutada kaupa oma kauplemiskohast väljapoole.
*Turu lahtiolekuaegadel saab kaupa juurde tuua ainult käsitsi. Autod peavad olema teisaldatud turu territooriumilt vähemalt 1 tund enne turu avamist. Pärnu parkimisinfo on siin.
*Kauplemiskoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb eelnevalt kokku leppida korraldajatega.
*Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele.

Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.
*Kaupleja on kohustatud kauplema oma kauplemiskohas mõlemal turu toimumise päeval kell 12:00 – 18:00. Võimalikud erisused tuleb kooskõlastada korraldajaga.
*Öösel on turu territooriumil valve tagamaks turvalisust ja heakorda. Korraldaja ei võta endale vastutust kauplejate varade eest, seega soovitame ööseks kauba ära viia.
*Turuala üldkoristuse tagab korraldaja. Kauplemiskoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.
*Turu toimumisaeg on 16. detsember kell 10:00 – 18:00 (soovi korral on lubatud kaubelda kauem) ja 17. detsember kell 10:00 – 17:00.
*Toidukaubaga kauplejatel tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus. Tarbijakaitseameti meelespea on  siin.
Maksu- ja Tolliameti info töötajate registreerimise kohta on siin.
*Kaupleja peab omama kõiki kaubandustegevuseks vajalikke lube ning täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid. Kaupleja vastutab õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
*Turu korraldajatel on õigus kõrvaldada turualalt kaupleja, kes rikub avalikku korda ja turu osalemistingimusi (sh registreerimisvormis mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul osalemistasu ja ei hüvita turul osalemisega seotud kulutusi. Pretensioonidest tuleb korraldajale koheselt teada anda. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
*Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel turul osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne turu algust 50% kauplemiskoha eest tasutud summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.

Jõuluturu kontaktid ja lisainfo

Aet Parve

+3725128141

aet.parve@gmail.com