Konkursi reeglid

• Luuletuse esitamise tähtaeg on 02-26.11.2020
• Võistlusel osalevad ainult läbi veebipõhise registreerimisvormi esitatud luuletused.
• 3-liikmeline žürii hindab kõiki luuletusi 10 päeva jooksul ning koostab pingerea, millest omakorda selekteeritakse välja kuni 20 parimat luuletust.
• Avalik konkurss Kaubamajakas toimub 12.12.2020.

Hindamine toimub kahes vanusegrupis

• 1. kuni 4. klass
• 5. kuni 9. klass

Luuletamise konkursi reeglid

• Luuletus peab olema jõuludest või talvest
• Luuletusel peab olema pealkiri
• Luuletus peab olema ise luuletatud (plagiaadikahtluse korral eemaldatakse luuletus konkursilt)
• Luuletuses ei tohi kõlada ebasündsusi (konkursi korraldaja võtab õiguse ebasündsaid luuletusi mitte konkursile lubada)
• Luuletuse pikkus peab jääma vahemikku 8 – 40 rida

Luuletamise konkursi tähtajad

• Luuletuse esitamise tähtaeg on 02-26.11.
• avalikule võistlusel pääsejaid teavitatakse hiljemalt tähtaeg on 03.12.2020 emaili teel.
• Avalik konkurss Kaubamajakas toimub 12.12.2020.
• Parimad luuletused avaldatakse www.joulukula.ee kodulehel hiljemalt 30.12.2020.
• Eriolukorra väljakuulutamisel tehakse võistluse finaal virtuaalselt.

Pärnu jõuluküla

Konkursi reeglid

Pärnu jõuluküla

Saada oma luuletus